Lesevansker

De siste 20 år har det skjedd nye både teknisk og innen lovverket

Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at alle uansett funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til å lese tekst på en nettside – enten med øynene eller med ørene. EUs WAD direktiv som er gjeldende lov i Norge forsterker dette.  Det samme gjør ‘FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD)’ som er ratifisert av Norge.

I Norge er det ca. 750.000 som er i gruppen ‘lesesvake’. Ca 1/3 av disse trenger lesestøtte av typen tekst-til-tale. Likevel ser vi at bare noen få av de store statlige organisasjonene har tilgjengelig en tekst-til-tale løsningen. Uklar tolkning av Digitaliseringsdirektoratet er mye av årsaken til dette. Et rigid klageregime gjør det vanskelig for de diskriminerte å gjøre sine krav gjeldende.

© voiceON AS
Utvilket av: