Utdanningsdirektoratet velger leseWEB 2.0 som støttesystem ved eksamen i 10. trinn

50.000 elever skal bruke leseWEB 2.0 under forberedelse til eksamen i norsk og engelsk fra 2017. "Å håndtere 50.000 brukere samtidig (over en time) med gode svartider har vært en stor utfordring for oss", sier markedssjef Vibeke Stølen Andrup. Samtidig må uttalen være på topp for alle språk.

© 2024 voiceON AS
Utvilket av: